• वर्ष 1954  –  डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ( 1888 – 1975)
 • वर्ष 1954  –  चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ( 1878 – 1972)
 • वर्ष 1954  –  डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमण ( 1888 – 1970)
 • वर्ष 1955  –  डॉ. भगवान दास ( 1869 – 1958)
 • वर्ष 1955  –  डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया ( 1861 – 1962)
 • वर्ष 1955  –  जवाहरलाल नेहरू ( 1889 – 1964)
 • वर्ष 1957  –  गोविन्द बल्लभ पंत ( 1887 – 1961)
 • वर्ष 1958  –  डॉ. धोंडो केशव कर्वे ( 1858 – 1962)

 • वर्ष 1961  –  डॉ. विधान चन्द्र राय ( 1882 – 1962)
 • वर्ष 1961  –  पुरुषोत्तम दास टंडन ( 1882 – 1962)
 • वर्ष 1962  –  डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ( 1884 – 1963)
 • वर्ष 1963  –  डॉ. जाकिर हुसैन ( 1867 – 1969)
 • वर्ष 1963  –  डॉ. पांडुरंग वामन काणे ( 1880 – 1972)
 • वर्ष 1966  –  लाल बहादुर शास्त्री ( 19०4 – 1966) (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1971  –  इंदिरा गांधी ( 1917 – 1984)
 • वर्ष 1975  –  वराहगिरि वेंकटगिरि ( 1894 – 1980)

 • वर्ष 1976  –  कुमारास्वामी कामराज ( 1903 – 1975) (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1980  –  मेरी टेरेसा बोजास्किऊ (मदर टेरेसा) (जन्म 1910)
 • वर्ष 1983  –  आचार्य विनोबा भावे ( 1895 – 1982) (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1987  –  खान अब्दुल गफ्फार  खान ( 1890 – 1988)
 • वर्ष 1988  –  मरुदर गोपालन रामचंद्रण (1917 – 1987)
 • वर्ष 1990  –  डॉ. भीमराव अम्बेडकर ( 1891 – 1956) (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1990  – डॉ. नेल्सन मंडेला (जन्म 1918)
 • वर्ष 1991  –  राजीव गाँधी ( 1944 – 1991) (मरणोपरांत)

 • वर्ष 1991  –  सरदार वल्लभभाई पटेल ( 1875 – 1950) (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1991  –  मोरारजी देसाई (जन्म 1896 – 1995)
 • वर्ष 1992  –  सुभाष चन्द्र बोस ( 1897 – 1945) (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1992  –  मौलाना अबुल कलाम आजाद ( 1888 – 1958) (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1992  –   जे. आर. डी. टाटा ( 1904 – 1993)
 • वर्ष 1992  –  सत्यजीत राय ( 1922 – 1992)
 • वर्ष 1997  –  गुलजारी लाल नंदा
 • वर्ष 1998  –  अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)

 • वर्ष 1998  –  ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
 • वर्ष 1998  –  एम. एस. सुब्बालक्ष्मी
 • वर्ष 1998  –  सी. सुब्राह्मण्यम
 • वर्ष 1999  –  जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)
 • वर्ष 1999  –  अमर्त्य सेन
 • वर्ष 1999  –  रविशंकर
 • वर्ष 1999  –  गोपीनाथ वारदोलाई (मरणोपरांत)
 • वर्ष 2001  –  लता मंगेशकर (गायिका)

 • वर्ष 2001  –  उस्ताद बिस्मिल्ला खान
 • वर्ष 2009  – भीमसेन जोशी (कला)
 • वर्ष 2014  – सी एन आर राव (विज्ञान)
 • वर्ष 2014   – सचिन तेंदुलकर (खेल)
 • वर्ष 2015  –  मदन मोहन मालवीय (समाज सेवा)
 • वर्ष 2015  – अटल बिहारी बाजपेयी (समाज सेवा)
 • वर्ष 2019  –  प्रणब मुखर्जी
 • वर्ष 2019   – भूपेन हजारिका (मरणोपरान्त)

 • वर्ष 2019   – नानाजी देशमुख (मरणोपरान्त)Tagged in:

,