• फीडे(FIDE)  –  शतरंज
 • फीफा(FIFA)  –  फुटबाल
 • आई एच एफ(IHF)  –  हॉकी
 • आई सी सी(ICC)  –  क्रिकेट
 • पी जी ए टूर आई आई टी एफ  –  टेबल टेनिस
 • आई ओ सी(IOC)  –  ओलम्पिक
 • आई के एफIKF)  –  कबड्डी
 • आई टी एफ(ITF)  –  टेनिस

 • फीबा(FIBA)  –  बास्केटवाल
 • बी डब्यू एफ(BWF)  –  बैडमिंटन
 • आई ए ए एफ(IAAF)  –  एथलेटिक्स
 • डब्यू ए(WA)  –  तीरंदाजी
 •  एफ आई जी(FIG)  –  जिम्नास्टिक
 • आई जे एफ(IJF)  –  जूडोCategorized in:

Tagged in:

,